Junkers kondensācijas tipa iekārtas

Kondensācijas tipa apkures tehnikas skaidrojums

Kondensācijas tipa apkures tehnika ir efektīva augstā lietderības koeficienta dēļ. Taču kas patiesībā ir “Junkers” kondensācijas tipa apkures katls? Uzziniet vairāk.
Kondensācijas tipa apkures tehnikas pamati
Izmantojot kondensācijas tipa apkures tehniku, varat samazināt gāzes patēriņu un vienlaikus saudzēt apkārtējo vidi. Siltuma ražošanai papildu tiek izmantota enerģija, kas atbrīvojas, kondensējoties ūdens tvaikiem.
• Samazināti siltuma zudumi ar aizplūstošām dūmgāzēm.
• Pazemināti siltuma zudumi.
• Ievērojama enerģijas ekonomija.
Kondensācijas tipa apkures tehnikas darbības princips
Sadegšanas laikā kurināmā sastāvā esošais ūdeņradis saistās ar degšanai nepieciešamajā gaisā esošo skābekli, veidojot ūdens tvaikus. Šajos tvaikos ir siltuma enerģija, kas esošajās apkures iekārtās ar karstajām dūmgāzēm izplūst caur dūmvadu.

Savukārt kondensācijas tipa apkures tehnika izmanto šo enerģiju, atdzesējot ūdens tvaikus tiktāl, ka tie atkal pārvēršas ūdenī. Šo procesu dēvē arī par kondensāciju. Ūdens tvaiku atdzesēšanai parasti tiek izmantota apkures sistēmas atgaitas plūsmas temperatūra. Lai tas notiktu, atgaitas plūsmas temperatūra nedrīkst pārsniegt 57 °C, jo tikai zem šā temperatūras līmeņa ūdens tvaiki atkal pārvēršas ūdenī.

Kondensācijas tipa tehnika šo atbrīvoto kondensācijas siltumu izmanto apkurei. To paveic īpašs “Junkers” kondensācijas tipa gāzes katla siltummainis. Šāda risinājuma katla montāžas priekšnoteikums ir mitrumizturīgs dūmvads vai īpašs dūmgāzu novadīšanas piederums.
Kondensācijas tipa tehnikas lietderības koeficents
Kurināmajā esošā enerģija bez zudumiem tiek piegādāta apkures sistēmai siltumenerģijas formā. Tādējādi iespējamais lietderības koeficients ir 100%.Ja netiek izmantota ūdens tvaiku enerģija, ar dabasgāzi enerģijas zudumi sasniedz maksimāli 11%. Citos gadījumos iespējams iegūt papildu maksimāli 11% enerģijas, ja tiek izmantota ūdens tvaikos esošā enerģija. Citiem vārdiem, papildu 100% maksimāli pārveidojamajai enerģijai tiek izmantota arī ūdens tvaiku siltumenerģija.
• Normatīvais lietderības koeficents kondensācijas tipa katliem – 109 procenti.
• Iespējams sasniegt 111% lietderības koeficentu.
• Vairāk nekā 97% gāzes enerģijas tiek pārveidots apkures siltumā.
Izmantojot kondensācijas tipa tehniku jaunbūvēs, jau sākotnēji iespējams paredzēt vislielāko iespējamo enerģijas izlietošanas līmeni. Piemēram, ar labu ēkas izolēšanu, piemērotu apkures hidrauliku un optimāli aprēķinātu sildķermeņu virsmas laukumu.
Efektīvs lietojums vecās ēkās un jaunbūvēs
Priekšnoteikums izmantošanai vecās ēkās ir iespējami zemāka apkures ūdens atgaitas plūsmas temperatūra. Bez atbilstošiem izolācijas darbiem ekspluatācijas laikā jārēķinās ar ierobežotu sadegšanas siltuma izmantošanu. Veicot atbilstošus izolācijas darbus un pazeminot apkures ūdens temperatūru, augstāko sadegšanas siltumu iespējams izmantot gada lielāko daļu!

Labāka kurināmā siltumspējas izmantošana, lielāka efektivitāte

Junkers kondensācijas tipa iekārtas iegūst no kurināmā vairāk siltumenerģijas, un tās ir lieliski kombinējamas ar solārajām sistēmām.
Junkers kondensācijas tipa iekārtas ir ekonomiskākas
Optimāla kurināmā siltumspējas izmantošana: Junkers kondensācijas tipa iekārtas atšķirībā no tradicionālajām apkures ierīcēm siltuma ieguvei izmanto dūmgāzēs esošā ūdens tvaika kondensācijas siltumu. Junkers kondensācijas tipa iekārtas tādējādi paaugstina faktisko kurināmā siltumspēju un iegūst maksimālo siltumu un komfortu.
Kondensācijas tipa iekārtas un solārās sistēmas
Junkers kondensācijas tipa iekārtas ir lieliski piemērotas kombinēšanai ar solārajām sistēmām. Šāda sistēma izmanto iegūto saules siltumu īpaši efektīvi, nodrošina karsto ūdeni un, atbalstot apkures sistēmu, samazina gāzes apkurei nepieciešamās izmaksas.

Ekodizaina direktīva (ErP)

Energoefektivitātes marķējums apkures un karstā ūdens sagatavošanas iekārtām
Sākot ar 2015. gada septembri siltuma ražošanas iekārtām un karstā ūdens tvertnēm Eiropas Savienībā būs jāatbilst noteiktām energoefektivitātes prasībām, ko nosaka pāreja uz Ekodizaina direktīvu enerģiju patērējošiem produktiem.
Direktīva attiecas uz šķidrā kurināmā un gāzes apkures katliem, siltumsūkņiem, konteinera tipa apkures iekārtām, karstā ūdens tvertnēm un to piederumiem. Bez tam, produktiem un sistēmām ar jaudu līdz 70 kW būs jābūt marķētiem ar energoefektivitātes uzlīmi, ko mēs jau redzam uz veļas mašīnām, ledusskapjiem vai televizoriem. Līdz ar to lietotājs uzreiz pēc krāsu skalas vai burtiem varēs uzzināt produkta energoefektivitāti.
Ekodizaina direktīvas svarīgākās tēzes
Atbilstoši jaunajiem preču aprites nosacījumiem no 2015.gada 26.septembra Eiropas savienībā būs atļauts laist tirgū zemāk minētās apkures un karstā ūdens sagatavošanas iekārtas tikai tad, ja tiks izpildītas atbilstošās efektivitātes, trokšņu līmeņa un siltumizolācijas prasības:
• Fosilā kurināmā apkures katli
• Koģenerācijas iekārtas ar elektrisko jaudu līdz 50 kW
• Karstā ūdens tvertnes
• Akumulācijas tvertnes ar tilpumu līdz 2000 litriem
Sākot ar 2015.gadu siltuma ražotājiem ar jaudu līdz 70 kW un karstā ūdens tvertnēm tilpumu līdz 500 litriem tiks ieviests energomarķējumus. Šīs uzlīmes būs izveidotas atbilstoši jau pazīstamajam sadzīves tehnikas marķējuma principam - burti un vairāku krāsu joslas. Šādā veidā tiks marķēti atsevišķi produkti. Ja tiks veidoti vairāku produktu komplekti, uzlīme būs nepieciešama arī visam komplektam. Siltuma ražotāji tiks iedalīti 9 energoefektivitātes klasēs no A++ līdz G.
Marķējums būs nepieciešams arī visai apkures sistēmai, lai novērtētu tās efektivitāti. Novērtējumā, tiks ņemta vērā piemēram, sistēmas automātiska regulēšana, karstā ūdens uzsildīšana, vai apkures atbalsts ar saules kolektoriem. Sistēmas efektivitātes klasi iespaidos visu tās elementu darbības efektivitāte. Atbildīgas par apkures sistēmu pareizu marķējumu būs montāžas organizācijas.
ProErP - energoefektivitātes uzlīmes aprēķina palīgs
Uzlīmei jāinformē patērētājs, cik energoefektīva ir apkures sistēma un tās sastāvdaļas. Sistēmas un produkti tiek klasificēti no A ++ (A +++ - sistēmām) – efektīvākie, līdz G – mazāk efektīvie.
Papildu uzlīmei nepieciešams radīt arī tehnisko datu aprakstu.