Gāzes katlu montāža

Veicam gāzes apkures katlu nomaiņu no vecā modeļa uz jauno.
Nereti cilvēki aplami domā, ka gāzes apkures katlu par nomainīt patvaļīgi, un to nav nepieciešams reģistrēt.
Tomēr, Dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumi nosaka, ka jebkuras aparatūras nomaiņa ir jāreģistrē AS „Latvijas Gāze” sistēmā. Tādēļ pēc apkures katla nomaiņas ir jāsastāda dokumenti, ko drīkst veikt tikai uzņēmums, kas reģistrēts būvkomersanta reģistrā.
Nepieciešamie dokumenti, kurus jāiesniedz ir:

  • iesniegums no klienta;
  • akts par aparatūras nomaiņu;
  • dūmvadu akts;
  • skice par apkures katla novietojumu telpā.