Gāzes katlu montāža

Veicam gāzes apkures katlu nomaiņu no vecā modeļa uz jauno. Nereti cilvēki aplami domā, ka gāzes apkures katlu par nomainīt patvaļīgi, un to nav nepieciešams reģistrēt. Tomēr, Dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumi nosaka, ka jebkuras aparatūras nomaiņa ir jāreģistrē AS „GASO” sistēmā. Tādēļ pēc apkures katla nomaiņas ir jāsastāda dokumenti, ko drīkst veikt tikai uzņēmums, kas reģistrēts būvkomersanta reģistrā.

Nepieciešamie dokumenti, kurus jāiesniedz ir:


  • iesniegums no klienta;
  • akts par aparatūras nomaiņu;
  • dūmvadu akts;
  • skice par apkures katla novietojumu telpā.
Vairāk kā 300+ realizēti projekti

Esam realizējuši vairāk kā 300 gāzes vadu izbūves projektus gan dzīvojamās ēkās, gan rūpnieciskajos objektos.

Pazemes gāzesvadu būvniecība

Virszemes gāzesvadu būvniecība

Iekšējo gāzesvadu būvniecība

Rūpniecisko gāzes apgādes objektu būvniecība