Gāzes vadu izbūve

Pēc projekta izstrādes un saskaņošanas Būvvaldē gāzes apgādes izbūvi var veikt jebkurš būvnieks, kas ir sertificēts un reģistrēta būvkomersantā.

Lai varētu veikt gāzes apgādes sistēmas izbūvi, ir nepieciešami tādi sertifikāti, kā:

  • projektēšanas sertifikāts;
  • būvprakses sertifikāts;
  • polietilēna metināšanas sertifikāts;
  • tērauda vadu metināšanas sertifikāts;
  • skursteņslauķa sertifikāts;
  • ģeodēzista (mērnieka) sertifikāts;
  • elektroprakses sertifikāts;
  • un citi sertifikāti.

Iekšvadi

Iekšējais gāzes vadu tīkls no ievadkrāna pie ēkas ārējās fasādes līdz dabasgāzes patērējošajām iekārtām (gāzes plīts, apkures katls). Iekšvadu izbūve aizņem vidēji līdz 1,5 mēnesim (ar dokumentācijas nodošanu). Iekšvadu izbūve nav jāsaskaņo Būvvaldē un nav nepieciešama būvatļauja.

Pievadi

Pazemes gāzes vadu tīkls no sadalošā gāzes vada uz ielas līdz ēkas ārējās fasādes ievadkrānam. Pievadu izbūve, izpilddokumentācijas sagatavošana un saskaņošana Būvvaldē un AS “GASO” aizņem līdz 2 mēnešiem.

Sadales vadi

Pazemes gāzes vadu tīkls no tuvākā esošā sadalošā gāzes vada pievienojuma vietas līdz īpašuma teritorijas pievienojuma vietai. Izpilddokumentācijas sagatvošana, saskaņošana Būvvaldē un AS “GASO” un ielas seguma atjaunošana aizņem līdz 4 mēnešiem.

Saņem personalizētu piedāvājumu!

Aizpildi pieteikuma formu un mūsu speciālisti ar tevi sazināsies, lai piedāvātu labāko risinājumu tieši tavai situācijai.

vai sazinies ar mums

26278446, 29144547 / info@amdenergija.lv